Usługi

Mistrz Czarnego Fachu

Wykonuje pełen zakres usług kominiarskich, zachęcam do zapoznania się z poniższą ofertą.

Przeglądy:

Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego, prawidłowości podłączeń, ciągu i drożności przewodów kominowych.

- Ocena stanu komina ponad dachem.
- Sprawdzenie ciągu i prawidłowości podłączeń.
- Przeprowadzanie okresowych kontroli szczelności instalacji gazowych,
- Diagnoza ewentualnych usterek dotyczących komina czy kanałów.
- Sporządzenie protokołu przeglądu kominiarskiego, przygotowanie oferty na usunięcie usterek.
- Czyszczenie i udrożnienie przewodów kominowych przy użyciu specjalnego sprzętu.

Opinie:

Opiniowanie przewodów kominowych do zakładów gazownictwa oraz wydziałów architektury.

- Opinie kominiarskie dotyczące podłączeń kotłów gazowych.
- Wyznaczenie wolnych przewodów kominowych, nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń, wskazanie miejsca ich podłączenia, przełączenia lub wyłączenia zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.
- Wykonanie szkicu sytuacyjnego opiniowanych pomieszczeń wraz z umiejscowieniem przewodów kominowych i szczegółowym opisem.
- W razie niewłaściwego podłączenia istniejących lub zaprojektowanych do podłączenia urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych wykazanie innych rozwiązań i możliwości.
- Wydawanie opinii, oraz ekspertyz dotyczących stanu technicznego kominów.Odbiory

Odbiory budynków nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych, po kapitalnym remoncie przewodów kominowych w stanie użytkowym lub surowym.

- Sprawdzanie zgodności wykonania z projektem, materiałów z dokumentacją techniczną.
- Kontrola stanu technicznego, drożności przewodów, ciągu kominowego, wlotów i wylotów.
- Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z odpowiednimi przepisami dla bezpiecznego użytkowania.
- W razie konieczności spisanie koniecznych poprawek, w tym wykonanie szkicu sytuacyjnego z opisem.
- Wydawanie w formie pisemnej w protokołu sprawozdawczo - odbiorczego.

Pomiar:

- Stężenia tlenku węgla CO
- Temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.
- Wydajności wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach, budynkach jednorodzinnych i zakładach pracy.
- Strumienia objętości usuwanego powietrza poprzez przewody kominowe.
Przeprowadzanie kontroli i pomiarów:
- Urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej.
- Szczelności instalacji gazowych.Konserwacja:

Tradycyjne i mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych. - Inwentaryzacja, ustalenie prawidłowości i porządkowanie podłączeń przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

- Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych za pomocą kamery inspekcyjnej z możliwością zapisu nagrania na nośnikach cyfrowych.
- Udrożnienia przewodu kominowego przy pomocy odpowiednich narzędzi kominiarskich polegające na usunięciu zanieczyszczeń takich jak sadza, gruz, gniazda i inne.
- Uszczelnianie przewodów kominowych dostosowanymi metodami, montaż wkładów kwasoodpornych, żaroodpornych.

Montaż:

- Wkładów kominowych żaroodpornych, kwasoodpornych.
- Kominów zewnętrznych dwu płaszczowych.
- Elastycznych wkładów kominowych typu ALUFOL, STALFLEX.
- Nasad kominowych wiatrochronnych
Oraz:
- Zabezpieczenia wylotów przewodów kominowych przeciw ptakom.
- Porządkowanie podłączeń do przewodów kominowych.
- Wymiana kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, rozet itp.