Opinia kominiarska, ekspertyza


Opiniowanie przewodów kominowych do zakładów gazownictwa oraz wydziałów architektury.


- Opinie kominiarskie dotyczące podłączeń kotłów gazowych.
- Ekspertyza istniejących podłączeń i wyznaczenie wolnych przewodów kominowych, nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń, wskazanie miejsca ich podłączenia, przełączenia lub wyłączenia zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.
- Wykonanie szkicu sytuacyjnego opiniowanych pomieszczeń wraz z umiejscowieniem przewodów kominowych i szczegółowym opisem.
- W razie niewłaściwego podłączenia istniejących lub zaprojektowanych do podłączenia urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych wykazanie innych rozwiązań i możliwości.
- Wydawanie opinii, oraz ekspertyz dotyczących stanu technicznego kominów.