Przegląd instalacji gazowej i urządzeń


Przeprowadzanie okresowych przeglądów szczelności instalacji i urządzeń gazowych


Przeglądy gazowe z koniecznymi uprawnieniami dla:
- Wspólnot, administracji, spółdzielni
- Domów jedno i wielorodzinnych
- Budynków i lokali użytkowych
- Budynków gospodarczych, kotłowni
- Innych budynków z instalacją gazową

Po wykonanym przeglądzie gazowym wystawiany jest protokół z kontroli instalacji gazowej i urządzeń wraz z opisem stanu technicznego, ewentualnymi zaleceniami i ofertą na usunięcie nieprawidłowości.
Przegląd dokonywanym urządzeniami o aktualnej kalibracji: Exgaz LOK lub Ewimar WB DuoMaster.